363
2

[คู่มือวิทยุ] วิธีการใช้งาน SAM Broadcaster 4.2.2 สำหรับ PJ

[คัดลอกลิงก์]
:: ผู้บริหารเว็บไซต์ ::

คนที่1
เพศ ชาย
กระทู้ 225
โพสต์ 843
พลังน้ำใจ5166
สตางค์940
เครดิต10841
ออนไลน์3802
สถานะ

เข็มประดับยศ ขั้นที่ 10 เข็มประดับยศ ขั้นที่ 9 เข็มประดับยศ ขั้นที่ 8 เข็มประดับยศ ขั้นที่ 7 เข็มประดับยศ ขั้นที่ 6

  • รับขอบคุณ 4 ครั้ง
  • ส่งขอบคุณ 5 ครั้ง

.:: วิธีการใช้งาน SAM Broadcaster 4.2.2 สำหรับ PJ ::.

2 L. n6 L$ A( [. L  y* ~  O

0 g% ]9 m5 h$ i$ tเปิดโปรแกรม SAM Broadcaster 4.2.2 ขึ้นมา
8 b2 ~# M/ y3 A1 }; U
# v( h1 H  Y5 T2 ^ 0 [0 {: P3 n6 g

7 Y2 o8 Y' D% x  o/ ~9 T9 yก็จะเห็นหน้าตา SAM Broadcaster 4.2.2 ซึ่งประกอบไปด้วยตัวเล่นเพลง Deck A และ Deck B สองตัวนี้ไว้สำหรับเล่นเพลงแบบต่อเนื่องกัน8 |: n: \0 W. @. P% P( P6 t. `
ตัวอย่างเช่น ขณะที่ Deck A กำลังเล่นเพลงอยู่ Deck B ก็จะทำหน้าที่สำรองเพลง เพื่อเล่นเพลงถัดไป
+ S& a; n0 n+ S& Z* I$ m* @: X3 @: I5 K. M6 Y. s, n8 y
9 e. b; @- q, e; `3 z, }/ I
+ t3 H  D0 U6 R8 ^/ R6 o
ต่อไปให้คลิ๊กที่ปุ่มสามเหลี่ยมตามในภาพ แล้วคลิ๊กเลือก Auto DJ Mode (เหมาะสำหรับ DJ หัดใหม่)$ ^5 i5 C! R# z3 \7 A
หากเราเลือกเป็น Manual DJ เราต้องคอยคลิ๊กเปิดเพลงเอง ของแต่ละ Deck สลับไปมา ซึ่งยุ่งยากพอสมควร
" @& L/ i6 ~% i# P1 j! `% F$ ~; [6 ]9 l' S1 M% ^/ L4 i' ^
ต่อไปให้เรามาปรับระดังเสียงเพลงกัน ก่อนที่จะส่งสัญญาณขึ้นไปยัง Server จริง
" f5 ]- J/ ^$ l' t. d6 u" _- X3 c* z; d4 W& E3 f
7 C3 t, Z1 C+ G' j; v0 ~

% m% _; @6 g, O, V  Q; V2 Eคลิ๊กเครื่องหมายบวกที่หน้าต่าง Queue เพื่อเพิ่มเพลงมายังในรายการคิวเพลง8 e/ O" t  q# w4 [% T+ _$ Q. K5 W! B' T

* Q) R  i" ]+ l: \ " e; {! K' v& z6 Z; U9 D4 |! d
' W2 q4 z* m  w# p
1. คลิ๊กเลือกเพลง โดยลากเม้าท์คลุมจากด้านล่างขึ้นด้านบน (เพื่อให้ได้เพลงเรียงกันตามลำดับ)
8 @: `4 B9 t, k0 g5 q2. คลิ๊กปุ่ม Open
, ]+ e. ]' y! A$ h2 N8 u/ u7 a8 ]3 ^, m
6 \1 @  C6 G0 } . t+ d" b$ L. `; m- c% E6 Q
: p" A1 }0 [! ~! U, n$ i' f
3. ดับเบิ้ลคลิ๊กเลือกเพลงที่ต้องการจะเล่น* {+ p1 f6 R* T4 q$ o2 b

& [( W8 i! R- e0 c) K  
- h  t2 D; q, H+ z3 R- H; _5 n, L+ ~# S8 r  l+ w
4. อย่าให้ระดับเสียงถึงสีแดง เพราะจะทำให้เสียงออกมาแตก และคนฟังจะแสบแก้วหู1 I8 c6 W* R" E& L+ z+ J( ~' O
+ p$ ^; e( s# J, J8 K4 Q

% P( Z: e, S) I6 v
' V$ w' n4 U  i- P5. ให้ลดระดับเสียงลงมาครับ
7 u! r, Y/ X% ?" j% P! I* xเมื่อเราปรับที่ Deck A เสร็จแล้ว ก็ให้ไปปรับที่ Deck B ต่อเลยนะครับ (หากยังปรับไม่ได้ให้เปลี่ยนเพลงก่อน)% p3 T: F, L8 H: z* _) A- |" f
9 [6 I, `4 C& l6 `0 n, }- Q) s& C* M

2 I. h5 ~+ t! g* W3 S
' L0 t3 T( u& [! }* e' M" O! H- jต้องปรับระดับเสียงระหว่าง Deck A และ Deck B ให้อยู่ในระดับเสียงเดียวกัน! D" i0 Q( n5 M9 h3 u3 l1 X: Q
(หมายเหตุ : อย่าให้เสียงต่ำกว่าสีเขียว ไม่งั้นส่งขึ้นไปเสียงมันจะเบา)
0 U% b* D9 o# m2 c, G
) k- }9 V3 k" f" q( M* eเมื่อทุกอย่างพร้อมแล้ว ก็สามารถส่งสัญญาณขึ้นไปยัง Server ได้แล้วครับ5 ]2 K$ m1 v' T( X# ~

! V: P# ^7 P+ v& X5 k& n, J5 L2 Xต่อไปให้คลิ๊กเลือกแท็ป Desktop B เพื่อทำการ Encoders และปล่อยสัญญาณ ขึ้นไปยัง Server1 m- K6 n. J9 z+ {3 M# {

7 @$ [1 R" {: q. E7 J: M
, b  L# a0 ]) t: I
, b" R5 K1 Z; K8 B" C1 x% hจะเห็นว่าขณะ OnAir ตรง Status จะแสดงข้อความ Encoders และตามด้วยเวลา แบบนี้ถือว่าติดต่อ Server สำเร็จ
& ^- m% b, C+ F$ {7 |1 v6 B1 P* g9 U3 p- _+ G) D7 A9 g4 c. O3 `

' C. U4 \8 @: m3 C# @( S$ \
, |$ B& o7 J" L: S' G( N  ?1 Zต่อไปให้กลับมาที่แท็ป Desktop A เพื่อทำการเปิดเพลง หรือจัดรายการได้เลยครับ !!!
! |2 O+ t, a  i: d' M  u4 w8 Q, N  ~  F- n- t" R8 s: e( ~) a
, {' N5 @7 B4 Y" ]% _

; T  u7 _9 ?2 i& ^" ^- yหมายเหตุ : การเพิ่มเพลงสามารถคลิ๊กที่เครื่องหมายบวก เพิ่มเพลงเข้ามาได้เรื่อยๆ หรือจะเปิด Explore ของ Windows แล้วลากเพลงเข้ามายังหน้าต่าง Queue ก็ได้เช่นกันครับ6 D) e. y7 G5 Q$ z

9 \4 j5 c6 ~* L# j# {3 Aและอีกอย่างหนึ่ง ในขณะที่กำลังเล่นเพลงอยู่ แล้วเกิดรายการเพลงที่อยู่ใน Queue ได้หมดลง โปรแกรมจะเรียกจาก History มาเล่นแทน+ L9 y+ o$ z8 s% {& A" C6 v* E
วิธีฟังเพลงจากหน้าเว็บไซต์ ให้เราลดเสียงในโปรแกรม SAM Broadcaster 4.2.2 ลงก่อนนะครับ โดยปรับที่ Volume9 m) S0 o4 T! C% e3 D

" N( |0 e+ w! k0 k5 T1 y6 @9 W, P

% x- j$ W: ?+ R$ l4 e
+ T; I' v& p' N: Zหรือจะคลิ๊กที่ปุ่ม Air ก็ได้เพื่อปิดเสียงในโปรแกรม SAM Broadcaster 4.2.2 / k! A7 g) p. c
(ปิดเสียงเฉพาะที่เครื่องเราเอง แต่ไม่ได้ปิดเสียงที่กำลังออนไลน์นะครับ)
+ }$ G* y% Q! ?/ k: v, x  G  R" g! M; H% T. m; _
! `, |' Z* |2 ^- v

0 D2 U! R, O5 A6 g, d- y; g5 P! ~) C  S  p7 p8 c
& Z4 T1 ^1 L6 F) v
ที่มาบทความนี้ kulasang
! f: Z; R$ [& z2 k+ r, j
OZAZIC.NET

( a( T3 p% d3 r5 a/ w3 U

คะแนน

  • เนื้อหาดีมีสาระ.

    golf พลังน้ำใจ +2

  • UltraMIN_zAa พลังน้ำใจ +2

I Love Ozazic.net
:: รองประธานเว็บไซต์ ::

คนที่3
เพศหญิง
กระทู้ 24
โพสต์ 239
พลังน้ำใจ1317
สตางค์3672
เครดิต2738
ออนไลน์1031
สถานะ

เข็มประดับยศ ขั้นที่ 10 เข็มประดับยศ ขั้นที่ 9 เข็มประดับยศ ขั้นที่ 8 เข็มประดับยศ ขั้นที่ 7 เข็มประดับยศ ขั้นที่ 5 เหรียญ Medai 1 เหรียญ Medai 2 เหรียญ Medai 3 เหรียญ Medai 4 เหรียญ Medai 5 เหรียญ Medai 6 เหรียญ Medai 7 เหรียญ Medai 8 เหรียญ Medai 9 เหรียญ Medai 10 เหรียญ Medai 11 เหรียญ Medai 12 เหรียญ Medai 13 เหรียญ Medai 14 เหรียญ Medai 15 เหรียญ Medai 16 เหรียญ Medai 17 เหรียญ Medai 18 เหรียญ Medai 19 เหรียญ Medai 20 เหรียญ Medai 21 เหรียญ Medai 22 เหรียญ Medai 23 เหรียญ Medai 24 เหรียญ Medai 25 เหรียญ Medai 26 เข็มประดับยศ ขั้นที่ 6

  • รับขอบคุณ 0 ครั้ง
  • ส่งขอบคุณ 0 ครั้ง
โพสต์ 16-6-2013 20:05:29 | ดูโพสต์ทั้งหมด

ขอบคุณมากค่ะ
) J& E' k7 }( j6 i
:: สมาชิกอาวุโส ::

คนที่1550
เพศ ชาย
กระทู้ 83
โพสต์ 9547
พลังน้ำใจ5072
สตางค์3862
เครดิต13409
ออนไลน์2015
สถานะ

เหรียญ Medai 1 เหรียญ Medai 2 เหรียญ Medai 3 เหรียญ Medai 4 เหรียญ Medai 5 เหรียญ Medai 6 เหรียญ Medai 7 เหรียญ Medai 8 เหรียญ Medai 9 เหรียญ Medai 10 เหรียญ Medai 11 เหรียญ Medai 12 เหรียญ Medai 13 เหรียญ Medai 14 เหรียญ Medai 15 เหรียญ Medai 16 เหรียญ Medai 17 เหรียญ Medai 18 เหรียญ Medai 19 เหรียญ Medai 20 เหรียญ Medai 24 เหรียญ Medai 23 เข็มประดับยศ ขั้นที่ 5 เหรียญ Medai 22 เหรียญ Medai 21 เหรียญ Medai 25 เข็มประดับยศ ขั้นที่ 6 เข็มประดับยศ ขั้นที่ 7 เข็มประดับยศ ขั้นที่ 8 เข็มประดับยศ ขั้นที่ 9 เหรียญ Medai 26 เข็มประดับยศ ขั้นที่ 1

  • รับขอบคุณ 3 ครั้ง
  • ส่งขอบคุณ 0 ครั้ง
โพสต์ 16-6-2013 21:29:50 | ดูโพสต์ทั้งหมด

ขอบคุณมากครับ
ขออภัย! คุณไม่ได้รับสิทธิ์ในการดำเนินการในส่วนนี้ กรุณาเลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง ลงชื่อเข้าใช้ | ลงทะเบียน

รายละเอียดเครดิต

ตอบกระทู้ ขึ้นไปด้านบน ไปที่หน้ารายการกระทู้